Presentator Rick Nieman confronteerde de minister met het toegenomen aantal verkeersslachtoffers op snelwegen waar de maximumsnelheid is verhoogd tot 130 kilometer per uur. Dat aantal was in 2015 gestegen van 10 tot 32. Schultz beaamde deze verdrievoudiging, maar weersprak dat ‘130-kilometerwegen’ daarmee gevaarlijker zijn dan de wegen waar de snelheidslimiet 120 kilometer per uur is gebleven. Daar steeg het aantal doden van 26 naar 30. Ze wees op het aandeel in de totale sterftecijfers in het verkeer. „Bij wegen met 120 kilometer per uur gaat het om 6 procent en bij 130 kilometer bij uur ook om 6 procent.”

Deze stelling werd geplaatst op de website van NRC Handelsblad