Zelfs als de grenzen dicht gaan verdubbelt het aantal moslims al tot 12 procent van de bevolking in 2060

over op 28 februari 2017

Deze stelling is gecheckt en beoordeeld als Onwaar

Weekblad Elsevier publiceerde een artikel van journalist Syp Wynia, die al twintig jaar aan het tijdschrift verbonden is. De titel luidt 'Nederland wordt voller, armer en islamitischer'. Elsevier zelf vat het artikel als volgt samen:

\n
\n

Als partijen als D66 en GroenLinks hun zin krijgen groeit de Nederlandse bevolking in het jaar 2060 tot 22 à 30 miljoen inwoners. Dat is het gevolg van het ‘ruimhartige’ dan wel ‘onbegrensde’ vreemdelingenbeleid dat deze partijen voorstaan.

\n

Bij een ‘onbegrensd’ beleid waarbij de immigratie meegroeit met de bevolkingsgroei in de herkomstlanden in Azië en Afrika, kan ook het aantal moslims in Nederland oplopen tot bijna een derde van de bevolking. Maar zelfs als de grenzen dicht gaan – zoals met name de PVV wil – verdubbelt het aantal moslims al tot 12 procent van de bevolking in 2060*. Dat komt door het hogere geboortecijfer onder moslims. Nu al vormen baby’s van islamitische ouders tien procent van het totaal aantal nuljarigen in Nederland.

\n
\n

*Wij interpreteren dit niet als het aantal, maar het percentage moslims. Uit het artikel blijkt dat dit ook is wat er bedoeld wordt. In de titel van deze stelling laten we de foute term staan, omdat dit de letterlijke stelling is die gecheckt wordt.

\n

Deze samenvatting alleen al bevat een flink aantal feiten om te checken:

\n
 • Willen GroenLinks en D66 (of een van tweeën) een onbegrensd beleid waarbij de immigratie meegroeit met de bevolkingsgroei in herkomstlanden?
 • \n
 • Leidt dergelijke immigratie tot een bevolkingsomvang van 22 à 30 miljoen? (Is dat naast theoretische immigratiemodellen realistisch in het licht van praktische factoren als huisvesting?)
 • \n
 • Is het realistisch om aan te nemen dat de bevolking dan voor 33 procent uit moslims bestaat?
 • \n
 • Verdubbelt het percentage moslims bij gesloten grenzen in 2060?
 • \n
 • Is op dit moment zes procent van de bevolking moslim?
 • \n
 • Vormen baby's van islamitische ouders momenteel tien procent van het aantal nuljarigen in Nederland?
 • \n

Deze stelling is geplaatst door Christian Jongeneel

Aanpassingen:
 • 01-09-2017 - Stelling aangepast, zodat beter duidelijk is wat er precies gecheckt is door Flip (bewerkt door: Joost Berculo)
 • 06-09-2017 - Ambiguïteit: aantal vs percentage aangepast (bewerkt door: Joost Berculo)
Zelf deze stelling checken