‘Bij de VVD zitten de ouderen vier jaar lang op de nullijn’

over tijdens het evenement op 5 maart 2017

Deze stelling is gecheckt en beoordeeld als Waar

Tijdens het Carrédebat bij RTL verklaarde Jesse Klaver dat ouderen er qua koopkracht onder de VVD de komende jaren niet op vooruit gaan.

Deze stelling werd geplaatst op de website van NRC Handelsblad

Zelf deze stelling checken