Geert Wilders gaf een interview aan WNL op Zondag. Daarin zegt hij (op 8:55):

\n

Alleen al de afgelopen vijf jaar al meer dan 100.000 mensen uit islamitische landen die hier binnen zijn gekomen.

\n

Uit de citaten eromheen blijkt dat Wilders deze bewering doet om aan te tonen dat hierdoor sprake is van 'islamisering' en een bedreiging voor 'de Nederlanders'.

Deze stelling is geplaatst door Christian Jongeneel