In het verkiezingsprogramma van de VVD stond oorspronkelijk de zin dat klimaatverandering leidt tot ‘stijgende zeespiegels en hevige regenbuien’. In de definitieve versie is deze passage niet terug te vinden. Trouw en het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico onderzochten dit en kwamen tot de conclusie dat de passage is geschrapt op het partijcongres, op initiatief van onder andere het Friese VVD-lid Gert-Jaap van Ulzen, tevens bestuurslid van de klimaatsceptische ‘Groene Rekenkamer’.

Van Ulzen: “Het klimaat is een klein probleem met excessieve kosten”.

Hier volgt het amendement, inclusief de argumentatie 

\n

[zinsnummer 2214 verwijderen]

\n

Het klimaat is belangrijk. Nederland is in belangrijke mate gevormd door onze eeuwenlange interactie met water. Onze toegang tot rivieren en zeeën heeft ons veel opgeleverd. Tegelijkertijd voeren we voortdurend een strijd om droge voeten te houden. Aan die strijd zal voorlopig geen einde komen. We zien dat wereldwijd het klimaat verandert, met stijgende zeespiegel tot gevolg.

\n

Nederland is koploper in de wereld als het gaat om onze kennis en langjarige investeringen in waterbeheer. Etc. etc.

\n

Toelichting

\n

Het klimaat verandert altijd en zal blijven veranderen. En dat is maar goed ook. De zeespiegel stijgt al honderden jaren — in Nederland met 1,8mm perjaar (strikt genomen daalt het land).

\n

Hevigere regenbuien zijn een fictie van het KNMI. In Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk hebben ze er dan ook geen last van.

\n

Meer relevant, met de opgenomen zinsnede wordt op zijn minst gesuggereerd dat klimaatverandering (mede) door de mens veroorzaakt wordt. Daarover zijn de (wetenschappelijke) meningen zeer verdeeld. Nota bene de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) heeft recentelijk geconstateerd dat een dergelijke uitspraak prematuur is. Ik zou elke suggestie dienaangaande dan ook vermijden. 

\n

Klopt dit? 

Deze stelling is geplaatst door Joost Berculo