Het terugdraaien van de verhoging van de maximumsnelheid maakt het niet schoner of veiliger.

over op 17 februari 2017

Deze stelling is gecheckt en beoordeeld als Onwaar

In een interview met Telegraaf-tv verklaarde Minister Schultz dat zij plannen om de verhoging van de maximumsnelheid terug te draaien, niet serieus neemt. Dergelijke maatregelen zouden volgens haar de veiligheid noch de luchtkwaliteit ten goede komen.

Ze zei letterlijk: "Het levert verder niets op. Het maakt het niet schoner, of veiliger, of beter." 

Deze stelling is geplaatst door Petra Kramer

Zelf deze stelling checken