Nederland klimaatpositief in 2050

over op 16 december 2016

Deze stelling is gecheckt en beoordeeld als Half waar

D66 staat een ambitieus energiebeleid voor, staat in het verkiezingsprogramma op pagina 31. We lezen onder andere:

\n

Wij streven naar een verlaging van de broeikasgasuitstoot met 25% in 2020, 55% in 2030 en klimaatpositief in 2050.

\n

Maar kan dat eigenlijk wel zo snel?

Deze stelling werd geplaatst op de website van Universiteit Leiden | TIDM

Zelf deze stelling checken