Verhoging rekenrente pensioenen is niet negatief voor jongeren, maar zorgt voor een iets minder extreem groot voordeel

over op 30 januari 2017

De rente waarmee pensioenfondsen hun toekomstige rendement inschatten is bepalend voor hoeveel geld zij de komende jaren kunnen uitkeren. Hoe hoger de rente, hoe hoger de uitkeringen voor de huidige ouderen. Maar als de rente te hoog blijkt te zijn ingeschat, is er minder geld over voor de jongeren van nu tegen de tijd dat zij hun pensioen krijgen. Op verzoek van Kamerlid Henk Krol (50plus) liet staatssecretaris Jetta Klijnsma de zaak doorrekenen door het CPB. Haar conclusie: de één procent die nu gehanteerd wordt kunnen we beter zo houden. Krol is het daar niet mee eens.

Volgens Krol zijn het juist de ouderen die meebetalen aan het pensioen van jongeren. Een betoog met die strekking staat op de website van 50plus. Citaat:

\n

De  grote daling van de rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen heeft geleid tot een veel sterkere stijging van de verplichtingen van jongeren dan van ouderen. Door de daling van de rente  van 5 procent  naar 1 procent is vanaf 2007 de dekkingsgraad gedaald van 140 procent naar 100 procent. Dat zorgde voor een verschuiving van oud naar jong van 150 miljard euro! Want, stel nu eens dat we in 2007 schotten hadden geplaatst. Dat we het pensioenvermogen hadden gesplitst in drie gedeelten: één voor mensen tot 45 jaar, één voor de werkenden tussen de 45 en 65 en één voor gepensioneerden, mensen boven de 65. Wat hadden we nu dan gezien? Jongeren hadden dan over het door hen opgebouwde vermogen een dekkingsgraad die daalde van 140 procent naar 70 procent (terwijl ze nu op 100 procent staan). De middengroep had dan een daling moeten incasseren van 140 procent naar 90 procent dekkingsgraad (terwijl ook die nu op 100 procent staan). En gepensioneerden waren dan gestegen van 140 procent naar 150 procent (terwijl ze nu maar op 100 procent staan). 

\n

De gevolgen van de door 50PLUS voorgestelde verhoging van 1 procent naar 2 procent is daarom niet negatief voor jongeren, maar zorgt voor een iets minder extreem groot voordeel voor jongeren. Henk Krol: “Laat iedereen goed beseffen dat het gemiddelde rendement gedurende de afgelopen 25 jaar 7 procent was. En pensioenfondsen hebben ook de afgelopen jaren steeds een heel behoorlijk rendement gehaald. Toch rekent het huidige kabinet met slechts 1 procent!”

\n

Maar wie heeft er nou gelijk? Betalen jongeren mee aan het pensioen van ouderen, of omgekeerd?

 

Deze stelling is geplaatst door Christian Jongeneel

Zelf deze stelling checken