Transparantie en bias

Facts have a liberal bias, luidt het cliché. Beoordelen of iets een feit is, blijft mensenwerk. Daarom biedt de Stellingchecker de mogelijkheid meerdere checks uit te voeren op één uitspraak. Van hoe meer kanten ertegenaan gekeken wordt, hoe beter. Daar zijn grenzen aan. 'Feiten zijn ook maar een mening' is niet onze insteek. We toetsen uitspraken aan objectiveerbare data, niet aan ideologieën.

Naast de oordelen speelt ook de selectie van te checken uitspraken een rol in het beeld dat de site van politici en opiniemakers schetst. Als negentig procent van wat iemand zegt klopt, dan is de kans groot dat we het over de overige tien procent gaan hebben. Controversiële uitspraken springen nu eenmaal meer naar voren. Het aantal keer dat we iemand aan een check onderwerpen zegt meer over zijn respect voor de feiten dan onze oordelen over de afzonderlijke uitspraken.

Journalisten houden hun politieke voorkeuren doorgaans geheim, om hun neutraliteit te bewaken. Stellingchecker gelooft daar niet in. Journalisten hebben hun voorkeuren en die klinken door in hun stukken. Dan is de lezer er meer mee gediend die voorkeur te kennen, zodat hij die kennis kan meewegen in de waarde die hij aan een artikel hecht. Een journalist die weet dat de lezer zijn bias kent, moet beter zijn best doen om de neutraliteit in zijn stukken te bewaken.

Foto: flickr/fdecomite