De StellingChecker is een initiatief van de weblogs Sargasso en Republiek Allochtonië, beide met een lange traditie van factchecken.

Missie

Onze missie is het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij de Nederlandse media en de Nederlandse politiek. We willen het kritisch gebruik van media door Nederlandse burgers bevorderen en stimuleren dat politici en media zich nauwkeuriger uitlaten, zodat de democratische besluitvorming zorgvuldiger verloopt.

We doen dit door politieke uitspraken in en door de media tegen het licht te houden volgens de principes van het International Fact-Checking Network (IFCN):

 1. Toegewijd aan onpartijdigheid en redelijkheid
 2. \n
 3. Toegewijd aan transparantie van bronnen
 4. \n
 5. Toegewijd aan transparantie van de organisatie en de financiering
 6. \n
 7. Toegewijd aan transparantie van de gebruikte methodologie
 8. \n
 9. Toegewijd aan open en eerlijke correcties
 10. \n

Werkwijze

Het begint met een politieke stelling. Een politicus zegt iets, een krant schrijft iets, een lobbyist geeft zijn mening. We vinden de stelling zelf of iemand maakt ons erop attent.

Dan volgt de vraag: is dit interessant om te checken? Als een uitspraak controversieel is, wordt hij vanzelf interessant. Is het een open deur, dan niet. Daarom zullen we vaker een stelling checken met een luchtje eraan dan een waarheid als een koe.

Sommige stellingen checken we zelf, voor andere vragen we deskundigen. Alle stellingen staan ter controle open voor onze bezoekers. Om het simpel te houden mondt iedere check uit in een oordeel: waar, grotendeels waar, half waar, grotendeels onwaar en onwaar.

Financiën

sponsors

De StellingChecker heeft een startsubsidie van 30.000 euro ontvangen van de Stichting Democratie en Media en 5.000 van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Hiervan is de bouw van het systeem bekostigd en een actieve redactie gedurende de verkiezingsperiode.

Daarnaast werft de StellingChecker donaties van het publiek.

Organisatie

Uiteraard doen we bij de Stellingchecker onze stinkende best om zo objectief mogelijk de bewerkingen van politici tegen het licht te houden. Maar zoals alle journalisten zijn we mensen en dus hebben we politieke voorkeuren. Daarop zouden we kunnen reageren door die geheim te houden, maar daar gaat die voorkeur niet van weg. Daarom vertellen we bij de Stellingchecker gewoon waar we staan. Dat is wel zo transparant. 

De kernorganisatie van de StellingChecker bestaat uit Joost Berculo (Sargasso, techniek), Ewoud Butter (Republiek Allochtonië, redactie) en Christian Jongeneel (Sargasso, redactie).

 • Joost Berculo is webdeveloper en blogger. Daarnaast is hij bestuurslid van de stichting Sargasso, de mede-initiatiefnemer van deze site. Partijen die in het verleden zijn stem hebben gekregen zijn PvdA, GroenLinks en D66, maar een partijlidmaatschap is er nooit van gekomen.
 • \n
 • Ewoud Butter is onderzoeker en schrijver. Hij ondersteunde en adviseerde in het verleden (lokale) politici van PvdA, D66, VVD, CDA en GroenLinks. Voor die laatste partij werkte hij ook twee jaar. Ewoud stemt altijd op een progressieve partij, maar niet altijd op dezelfde. 
 • \n
 • Christian Jongeneel is wetenschapsjournalist. Hij is lid van GroenLinks. In die partij is hij actief als lid van de commissie geschil en beroep, die bij interne conflicten de feiten op een rijtje zet, controleert of de afgesproken procedures gevolgd zijn en dan een oordeel velt.
 • \n

Om de kernorganisatie heen bevindt zich een schil van vrijwilligers wier bijdragen in de afzonderlijke factchecks worden beschreven. Daarnaast hopen we op actieve bijdragen vanuit de bezoekers van de site.