ChristenUnie

ChristenUnie
  • 83% Waar
  • 0% Grotendeels waar
  • 0% Half waar
  • 0% Grotendeels onwaar
  • 17% Onwaar

De ChristenUnie is een christelijk-sociale Nederlandse politieke partij van orthodox-protestantse signatuur, die vertegenwoordigd is in de Eerste en Tweede Kamer en in provinciale-, gemeentelijke en waterschapsbesturen. De ChristenUnie is in het Europees Parlement vertegenwoordigd met één zetel. [wikipedia]

Recente stellingen