PVV

PVV
  • 17% Waar
  • 0% Grotendeels waar
  • 20% Half waar
  • 30% Grotendeels onwaar
  • 33% Onwaar

De Partij voor de Vrijheid (afgekort: PVV) is een Nederlandse politieke partij. De PVV werd in 2005 onder de naam Vereniging Groep Wilders opgericht door Geert Wilders, een Kamerlid dat zich het jaar daarvoor had afgescheiden van de VVD en sindsdien als eenmansfractie onder de naam Groep Wilders opereerde. Wilders is fractievoorzitter in de Tweede Kamer, partijleider en partijvoorzitter. Tevens is hij zelf het enige lid van de PVV. [wikipedia]

Recente stellingen