Nederland geeft geld aan Griekenland zodat Grieken op hun 53e met pensioen kunnen

over op 12 maart 2017

Deze stelling is gecheckt en beoordeeld als Onwaar

Bij de verkiezingsspecial van Omrop Fryslân zei Max Aardem (vanaf 28:35) het volgende: "No we it even oer dy 65 jier hawwe, inderdaad it is wer opskroeve troch de sittende partijen, dat hie natuerlik noait moatten, wy wolle wereom nei 65 jier. It is sels sa dat ús Nederlân it jild jout oan Grikelân, dèr gean de minsken noch steeds mei 53 mei pensjoen en lizze se yn'e sinne." (Nu we het even over die 65 jaar hebben, inderdaad dat is weer opgeschroeft door de zittende partijen, dat had natuurlijk nooit gemoeten, wij willen terug naar 65 jaar. Het is zelfs zo dat ons Nederland het geld aan Griekenland geeft, daar gaan de mensen nog steeds met 53 met pensieoen en liggen ze in de zon.)

Deze stelling is geplaatst door Petra Kramer

Aanpassingen:
  • 12-03-2017 - Stelling goedgekeurd (bewerkt door: Wilco Bos)
Zelf deze stelling checken